Τουλάχιστον 21 χρονών.

Ο οδηγός πρέπει να έχει άδεια οδήγησης που να ισχύει ήδη για τουλάχιστον 12 μήνες.

Πρέπει να είναι ιδιοκτήτης πιστωτικής κάρτας.

24% ΦΠΑ καταβάλλεται από τον ενοικιαστή

Όλα τα οχήματα πρέπει να επιστρέφονται με την ίδια ποσότητα καυσίμου που παρέχεται. Διαφορετικά, η διαφορά πρέπει να καταβληθεί στην εταιρεία ενοικίασης. Δεν μπορεί να γίνει επιστροφή σε αχρησιμοποίητα καύσιμα.

Τα προστίματα και οι μεταγενέστερες διοικητικές κυρώσεις που προκύπτουν από παραβιάσεις της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης είναι με έξοδα του ενοικιαστή

Όλες οι τιμές ενοικίασης περιλαμβάνουν ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Σε περίπτωση ατυχήματος, ο ενοικιαστής υποχρεούται να πληρώσει στο ακέραιο οποιαδήποτε αποζημίωση ή/και το σύνολο των απολεσθέντων εσόδων λόγω ακινησίας του μισθωμένου οχήματος, εκτός εάν υπάρχει ικανοποιητική απόδειξη ότι οι ζημίες προκλήθηκαν από άλλο μέρος ή αν το C.D.W. (Απαλλαγή από ζημιές από σύγκρουση) έχει αναληφθεί (βλ. παρακάτω).

Ο ενοικιαστής σε περίπτωση ζημιών στο ενοικιαζόμενο όχημα πληρώνει μόνο τα πρώτα €850(+ ΦΠΑ) για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Το υπόλοιπο θα καλυφθεί πλήρως από την ασφάλεια. Η ασφάλιση δεν μετρά στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου ή στους τροχούς και τα ελαστικά, β. οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών

Τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου κατόπιν αιτήματος είναι δωρεάν

Δωρεάν σε αεροδρόμια, λιμάνια και ξενοδοχεία.

Τα οχήματα δεν μπορούν να μεταφερθούν με φέρι χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή άδεια της εταιρείας ενοικίασης (εκτός από το πλοίο προς την Αντίπαρο).

Με την επιφύλαξη αλλαγής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με την κύρωση του ελληνικού οργανισμού τουρισμού, η ευθύνη του ενοικιαστή είναι πλήρης.