Ηλικία ενοικιαστής και οδηγού

Τουλάχιστον 21 χρονών.

Άδεια οδήγησης:

Ο οδηγός πρέπει να έχει άδεια οδήγησης που να ισχύει ήδη για τουλάχιστον 12 μήνες.

Ενοικιαστής

Πρέπει να είναι ιδιοκτήτης πιστωτικής κάρτας.

Φόροι

24% ΦΠΑ καταβάλλεται από τον ενοικιαστή

Βενζίνη

Όλα τα οχήματα πρέπει να επιστρέφονται με την ίδια ποσότητα καυσίμου που παρέχεται. Διαφορετικά, η διαφορά πρέπει να καταβληθεί στην εταιρεία ενοικίασης. Δεν μπορεί να γίνει επιστροφή σε αχρησιμοποίητα καύσιμα.

Τροχαία πρόστιμα

Τα προστίματα και οι μεταγενέστερες διοικητικές κυρώσεις που προκύπτουν από παραβιάσεις της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης είναι με έξοδα του ενοικιαστή

Ασφάλιση

Όλες οι τιμές ενοικίασης περιλαμβάνουν ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Σε περίπτωση ατυχήματος, ο ενοικιαστής υποχρεούται να πληρώσει στο ακέραιο οποιαδήποτε αποζημίωση ή/και το σύνολο των απολεσθέντων εσόδων λόγω ακινησίας του μισθωμένου οχήματος, εκτός εάν υπάρχει ικανοποιητική απόδειξη ότι οι ζημίες προκλήθηκαν από άλλο μέρος ή αν το C.D.W. (Απαλλαγή από ζημιές από σύγκρουση) έχει αναληφθεί (βλ. παρακάτω).

Απαλλαγή από ζημιές από σύγκρουση (C.D.W.)

Ο ενοικιαστής σε περίπτωση ζημιών στο ενοικιαζόμενο όχημα πληρώνει μόνο τα πρώτα €450 για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Το υπόλοιπο θα καλυφθεί πλήρως από την ασφάλεια. Η ασφάλιση δεν μετρά στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου ή στους τροχούς και τα ελαστικά, β. οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών

Έξτρα εξοπλισμός

Τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου κατόπιν αιτήματος είναι δωρεάν

Παράδοση και συλλογή αυτοκινήτων

Δωρεάν σε αεροδρόμια, λιμάνια και ξενοδοχεία.

Μεταφορά με πλοίο των οχημάτων

Τα οχήματα δεν μπορούν να μεταφερθούν με φέρι χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή άδεια της εταιρείας ενοικίασης (εκτός από το πλοίο προς την Αντίπαρο).

Όροι και Τιμές

Με την επιφύλαξη αλλαγής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με την κύρωση του ελληνικού οργανισμού τουρισμού, η ευθύνη του ενοικιαστή είναι πλήρης.